• NANOIZOL SE, Czech republic

Fireprotection

Bronya Fireprotection sa používa ako požiarna ochrana v load-bearing structures of buildings. Kompozícia je integrovaná pre priemyselné a domáce použitie. Bronya Fireprotection je navrhnutý na zlepšenie požiarnej rezistencie štruktúr budovy od 45 minút do 120 minút.

Fireprotection
Fireprotection
Fireprotection
Fireprotection
Fireprotection

Area of use

  • Buildings and facades

Are you interested in our offer?