• NANOIZOL SE, Česká republika

MH Teplárenský holding, a.s.
MH Teplárenský holding, a.s.
MH Teplárenský holding, a.s.
MH Teplárenský holding, a.s.
MH Teplárenský holding, a.s.
MH Teplárenský holding, a.s.
MH Teplárenský holding, a.s.
MH Teplárenský holding, a.s.
MH Teplárenský holding, a.s.
MH Teplárenský holding, a.s.
MH Teplárenský holding, a.s.
MH Teplárenský holding, a.s.
MH Teplárenský holding, a.s.
MH Teplárenský holding, a.s.
MH Teplárenský holding, a.s.
MH Teplárenský holding, a.s.
MH Teplárenský holding, a.s.
MH Teplárenský holding, a.s.
MH Teplárenský holding, a.s.
MH Teplárenský holding, a.s.
MH Teplárenský holding, a.s.
MH Teplárenský holding, a.s.
MH Teplárenský holding, a.s.
MH Teplárenský holding, a.s.
MH Teplárenský holding, a.s.
MH Teplárenský holding, a.s.
MH Teplárenský holding, a.s.
MH Teplárenský holding, a.s.
MH Teplárenský holding, a.s.
MH Teplárenský holding, a.s.
MH Teplárenský holding, a.s.
MH Teplárenský holding, a.s.
MH Teplárenský holding, a.s.
MH Teplárenský holding, a.s.
MH Teplárenský holding, a.s.
MH Teplárenský holding, a.s.

MH Teplárenský holding, a.s.

Aplikace Bronya Antikor NG a Bronya Classic NG na kotelním zařízení plus vzdušníky v teplárně Martin Slovensko. Cílem projektu je ochrana potrubí a kotelního zařízení před korozí a tepelnými ztrátami a také ochrana personálu před popálením v důsledku dotyku s povrchem kotlového zařízení. K tomu bylo rozhodnuto použít komplex materiálů Bronya Antikor NG a Bronya Classic NG. Je důležité si uvědomit, že teplota nosiče se pohybuje od +95 do +135 stupňů Celsia. Proces nanášení hmoty se skládal z nanesení 2mm Bronya Antikor NG pomocí štětce a následně dvou vrstev Bronya Classic NG o tloušťce 0,5mm s finální vrstvou tónovanou do příjemné modré barvy. Toto použití tepelně izolačních a antikorozních materiálů Bronya Antikor NG a Bronya Classic NG v kombinaci pomáhá prodloužit životnost zařízení, chrání před korozí a také pomáhá snižovat tepelné ztráty. To umožňuje společnosti ušetřit náklady na údržbu a opravy zařízení a také snížit náklady na energie zvýšením účinnosti kotelny. Toto je vynikající příklad a další případ, který můžeme přidat do naší sbírky aplikací na průmyslových zařízeních.

 • Oblast využití

  Trubky, potrubí a teplovody

  Nádrže, cisterny a kontejnery

 • Použitý materiál

  Antirust

  Anticondensate

 • Místo

  Martin - Slovensko

 • Datum

  23.10.2023